Medijski odgoj predškolarca: Priručnik za odgajatelje i odgajateljice u vrtićima

Priručnik za odgajatelje i odgajateljice u vrtićima

Medijski odgoj predškolarca: Priručnik za odgajatelje i odgajateljice u vrtićima

Foto: Pixabay

Zbog izloženosti medijskim sadržajima neprimjerenim njihovom kognitivnom i emotivnom razvoju, djeca su podložna imitiranju negativnih modela ponašanja. Djeca predškolskog uzrasta i po nekoliko sati dnevno provode uz medijske sadržaje. Cilj medijskog opismenjavanja odgajatelja i odgajateljica, a preko njih i predškolaraca, je usmjeriti djecu na kvalitetne sadržaje koji podstiču prosocijalno ponašanje, te kognitivni i emotivni razvoj. Odgajatelji, kao i roditelji, suočavaju se s brojnim izazovima odgoja djece u digitalnom dobu. 

U okviru projekta Mediji za građane-građani za medije, koji je podržala Evropska unija, objavljen je priručnik „Medijski odgoj predškolarca“ autorica Zarfe Hrnjić Kuduzović i Vesime Čičkušić, namijenjen odgajateljima i odgajateljicama u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

Priručnik obuhvata pet sadržajnih cjelina, uključujući radionice za djecu, kao i za njihove roditelje.

U prvom dijelu su smjernice ka kvalitetnim crtićima koji doprinose razvijanju društveno poželjnih osobina i oblika ponašanja, te konkretne preporuke o tome na koji način koristiti medije. Pritom su pojašnjeni njihovi potencijali i rizici u odgoju djece. Radionica za djecu „Pizza party s Dorom“ po uzoru na junakinju crtića predlaže aktivnosti kojima se kod djece podstiče prosocijalno ponašanje, istraživačka radoznalost i kreativnost. Na zabavan način po uzoru na Doru djeca uče nove pojmove, razvijaju motoričke sposobnosti i realizuju korisne aktivnosti poput savladavanja prepreka, odlaska u kupovinu, vaganja i kuhanja. U radionici „Glas i pokret crtanih likova“ djeci je na vrlo praktičan i slikovit način demonstrirano kako nastaju neki crtići. Sve to uz vrlo aktivno i kreativno učestvovanje djece. Radionici „Naša mala televizija“ pomaže djeci da razumiju razliku između medijske i objektivne stvarnosti, da upoznaju osnove nastanka medijskog sadržaja, kao i da se oslobađaju straha od javnog nastupa. Radionica „Medijska pismenost za roditelje predškolaraca“ sadrži smjernice za pravilan izbor medijskih sadržaja, ukazuje na važnost roditeljske medijacije, daje upute za podešavanje sigurnosnih filtera, te preporuke za zajedničke medijske aktivnosti i razvoj ispravnih medijskih navika.      

Priručnik je nastao kao jedan od rezultata projekta u okviru kojeg je putem cjelodnevnih radionica osposobljeno 105 odgajateljica za rad s djecom u području medijske pismenosti. Na temelju razmjene iskustava sa i između učesnica radionica detektovani su ključni problemi u radu s djecom koji se tiču medijskog odgoja, razmotreni predloženi modeli rada s djecom, te prodiskutovani mogući načini implementacije medijske pismenosti u postojeći pedagoški program rada s djecom u vrtićima. Testiranjem pristupa MIP-u na radionicama razvijen je edukativni materijal kao i metodika rada s odgajateljima i odgajateljicama koje to znanje ubuduće mogu koristiti u radu s djecom.

Cijeli priručnik možete pronaći ovdje.

Izvor: Asocijacija Mediana 

Ovaj priručnik je kreiran u okviru projekta „Razvijanje metodičko-pedagoških kapaciteta odgajatelj/ic/a u ustanovama predškolskog odgoja za rad s djecom u području medijske pismenosti“ podržan kroz dodjelu granta u okviru regionalnog projekta Mediji za građane-građani za medije, projekat sedam organizacija za razvoj medija (Fondacija “Mediacentar”, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM) iz zemalja Zapadnog Balkana čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u regiji za unapređenje medijske i infomacijske pismenosti (MIP).