Najbolja odbrana: Novi pristupi sigurnosti novinara

Najbolja odbrana: Novi pristupi sigurnosti novinara (rdn)

Najbolja odbrana: Novi pristupi sigurnosti novinara

Foto/infografike: CPJ

Novinari se u svom svakodnevnom poslu susreću sa nizom opasnosti, od autoritarnih režima i ograničene zakonske zaštite do ekonomske nesigurnosti i rizika digitalnih komunikacija. Novi izvještaj Komiteta za zaštitu novinara pokušava dati nova rješenja za ove probleme, idući korak dalje od tradicionalnih treninga i zagovaračkih aktivnosti.

Autori izvještaja bave se temama sprečavanja i smanjivanja rizika putem solidarnosti, znanja i zaštite, te posebnu pažnju posvećuju traumama proizašlim iz obavljanja posla izvještača iz kriznih područja i novinara koji su izloženi uznemiravajućem digitalnom sadržaju.

Na jasan način je predstavljena i osnovna potrebna zaštitna oprema, ali i njena cijena i činjenica da je neke od njenih dijelova teško ili nemoguće prenijeti preko određenih granica. 

Restrikcije koje se odnose na digitalnu sigurnost novinara - novi zakoni koji graničnim službenicima dozvoljavaju pregled mobilnih uređaja, nezaštićenost protiv hakerskih napada i nepoznavanje granica zaštitne tehnologije - neki su od najzabrinjavajućih aspekata novinarskog rada danas, posebno kada se radi o zaštiti izvora. Autori uključuju ilustrativni vodič za osnovne metode zaštite ali i naglašavaju da je jedini pravi način da se poveća digitalna sigurnost novinara povećanje digitalne sigurnosti uopšte i osiguravanje kompletne mreže od nadzora i presretanja komunikacija.

CPJ je kreirao i poseban tim koji je zadužen da novinarima u opasnosti, bez obzira na to da li su u pitanju ratni izvještači ili lokalni novinari koji izvještavaju o osjetljivim pitanjima, pruži informacije, podršku pa i hitnu interventnu pomoć u vidu menadžmenta rizika.

Izvještaj nudi niz preporuka za vlade, medijske kompanije i same novinare i njihove trenere, s ciljem povećanja sigurnosti u svakodnevnim i vanrednim situacijama. 

Kompletan izvještaj dostupan je ovdje.