OCCRP-ov pretraživač za novinare - ID Search

OCCRP-ov pretraživač za novinare - ID Search

OCCRP-ov pretraživač za novinare - ID Search

Nova platforma OCCRP-a novinarima i drugim istraživačima omogućuje da pretražuju više od dva miliona javno dostupnih dokumenata.

Projekat izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), neprofitna mreža centara za istraživačko novinarstvo u Evropi i Evroaziji, pokrenuo je novu platformu koja novinarima i drugim istraživačima omogućuje da pretražuju više od dva miliona javno dostupnih dokumenata.

Platforma pod nazivom ID Search nudi niz opcija za pretragu dostupnih dokumenata, koji uključuju arhive korporacija, sudske spise, novinske izvještaje, izvještaje međunarodnih agencija, biltene trgovačkih asocijacija, podatke o javnim nabavkama i drugo.

Platformu je moguće pretraživati po određenom pojmu ili imenu ili po vrsti dokumenta, te sortirati po zemlji porijekla.

Svi dokumenti su povezani i sa listama traženih osoba i međunarodnih sankcija, tako da je moguće identificirati osobe umiješane u organizirani kriminal ili korupciju.

Za one koji žele pratiti sve objave koje uključuju određeno ime ili pojam, moguće je programirati i e-mail obavještenja svaki put kada se ono ponovo spomene. Dokumenti se ažuriraju svaka 24 sata.

Nova platforma je dio OCCRP-ovog projekta Investigative Dashboard, kompleksnog sistema za pronalaženje, analizu i vizualizaciju podataka koji koristi više od 4000 istraživača širom svijeta.