Priručnik: Digitalna sigurnost za aktiviste za ljudska prava

Priručnik: Digitalna sigurnost za aktiviste za ljudska prava

Priručnik: Digitalna sigurnost za aktiviste za ljudska prava

Rapidna digitalizacija života učinila je digitalnu sigurnost prioritetom za zakonodavce širom svijeta. Zavisno od toga s kim razgovarate i gdje, digitalna sigurnost obuhvata sve od sigurnosnih protokola u vladinim bazama podataka do međunarodnih normi za sajber napade tokom oružanih konflikata.
 
Zbog specifičnog polja njihovog djelovanja i izazova i opasnosti koje ona sa sobom nosi, aktivisti za ljudska prava danas moraju biti upoznati sa pitanjima digitalne sigurnosti i aktivno učestvovati u debati koja prati kreiranje politika u tom području. 
 
Priručnik „Politike digitalne sigurnosti za branioce ljudskih prava“, u izdanju organizacije Global Partners Digital, daje koristan uvod i jasan pregled definicija, te glavnih pitanja i regulacija na području digitalne sigurnosti u svijetu.
 
Priručnik je dio serijala „Vodič kroz digitalni svijet“ koji objavljuje ta organizacija, namijenjen aktivistima, ali i svima drugima koje zanima područje digitalne sigurnosti i koji žele biti informisani o tome kako se taj pojam danas često zloupotrebljava za podrivanje ljudskih prava. 
 
Priručnik je u pdf verziji (na engleskom jeziku) moguće preuzeti na stranicama izdavača