Priručnik o savremenim novinarskim vještinama

Priručnik o savremenim novinarskim vještinama

Priručnik o savremenim novinarskim vještinama

Novosadska novinarska škola objavila je priručnik za novinar/ke i student/ice novinarstva o savremenim novinarskim vještinama.

Priručnik obuhvata oblasti provjere informacija, analitičkog, istraživačkog, mobilnog novinarstva i društvenih mreža, te novinarstva orijentiranog na rješenja (solutions journalism) i za cilj ima da bude svojevrstan uvid u nove forme i pristupe novinarstvu u XXI vijeku. Posebna pažnja posvećena je stilistici i uputstvima za korištenje alata koji novinarima i novinarkama mogu biti od koristi u svakodnevnom radu, a svako od poglavlja prate i praktični zadaci koji pomažu u savladavanju vještina.

Priručnik je dostupan za besplatno preuzimanje na web sajtu Novosadske novinarske škole.