novinarstvo u digitalno doba

Priručnik o savremenim novinarskim vještinama

Novosadska novinarska škola objavila je priručnik za novinar/kee i student/ice novinarstva o savremenim novinarskim vještinama.

OSCE: Priručnik "The Internet: Keeping it Free"

Predstavništvo za slobodu medija pri OSCE-u objavilo je priručnik "The Internet: Keeping it Free", koji se bavi pitanjima slobodnog i sigurnog interneta, regulacije mreže, internet neutralnosti i otvorenog novinarstva.

Pregled dešavanja na šarolikom medijskom prostoru SAD-a na prelazu godina.

Subscribe to RSS - novinarstvo u digitalno doba