Proaktivna transparentnost u BiH: Od kakofonije ka harmonizaciji

Proaktivna transparentnost u BiH: Od kakofonije ka harmonizaciji

Proaktivna transparentnost u BiH: Od kakofonije ka harmonizaciji

Zakone o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini potrebno je unaprijediti tako da, po uzoru na druge zemlje, propisuju obavezu institucija vlasti da proaktivno objavljuju informacije koje posjeduju.
 
Važeći zakoni o slobodi pristupa informacijama u BiH omogućavaju građanima da pravo na informaciju ostvaruju isključivo putem pismenih zahtjeva upućenih institucijama i organima. Proaktivno objavljivanje informacija, iako je integralni dio slobode pristupa informacijama, nije obuhvaćeno navedenim zakonskim rješenjima.
 
Ipak, neovisno o restriktivnim odredbama ZOSPI-ja, drugi zakoni i propisi u BiH nalažu pojedinim institucijama da objavljuju određenu vrstu informacija, kao što su informacije o budžetu, javnim raspravama, javnim nabavkama i sl.  Postojeći elementi proaktivne transparentnosti u različitim zakonskim aktima, kao i činjenica da većina javnih institucija ima web-stranice na kojima proaktivno objavljuje mnoštvo informacija već postavljaju solidnu osnovu da se pitanje proaktivnog objavljivanja informacija regulira putem posebnog člana zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u BiH.
 
Ovo su neke od preporuka publikacije „Proaktivna transparentnost u BiH: Od kakofonije ka harmonizaciji“ koja nudi primjere najboljih zakonskih rješenja i praksi u svijetu kada je u pitanju objavljivanje informacija na inicijativu javnih organa bez podnošenja zahtjeva. Komparativna iskustva na polju institucionalizacije proaktivne transparentnosti mogla bi poslužiti kao smjernice institucijama vlasti u BiH prilikom određivanja obaveze i standarda proaktivnog objavljivanja, mehanizama implementacije i monitoringa.
 
Publikacija je rezultat projekta „Otvorenost javnih podataka-inicijativa civilnog društva za politike i prakse otvorene vlasti”, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.