Zbornik radova "Medijska pismenost u digitalnom dobu"

Zbornik radova "Medijska pismenost u digitalnom dobu"
Publikacija

Zbornik radova "Medijska pismenost u digitalnom dobu"

Zbornik radova „Medijska pismenost u digitalnom dobu“ čitaocima donosi sveobuhvatnu interdisciplinarnu analizu pojma medijska pismenost iz ugla ukupno osam autora.

Fenomen se promišlja s aspekta komunikologije i medija, pedagogije, te informacijskih znanosti i bibliotekarstva, a sve u kontekstu bosanskohercegovačke zbilje. Značajan dio u zborniku posvećen je obrazovnom sistemu naše zemlje, odnosno njegovom potencijalu da kroz nastavne planove i programe razvija i osnažuje kritičko mišljenje učenika i studenata. Zbornik „Medijska pismenost u digitalnom dobu“ upravo zbog toga trebao bi biti od koristi profesorima u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima, ali i svim studentima humanističkih i društvenih nauka, te istraživačima. Kako navodi urednica Vanja Ibrahimbegović Tihak, cilj objavljivanja ove publikacije je intenziviranje istraživanja u oblasti medijske pismenosti, kao i podsticanje na kreiranje novih obrazovnih politika.

Prva tri teksta čine cjelinu koja fenomen medijske pismenosti razmatra s aspekta komunikologije: Novi medijii medijska pismenost – Nova šanska za društvenu uključenost, Savremene medijske forme i medijska pismenost i Antihumanizam kibernetičke hipoteze: Fantazma digitalne solidarnosti. Slijede tekstovi iz oblasti pedagogije: Mediji i medijska pismenost u osnovnoj školi, Kompetencije nastavnog kadra u BiH kao element razvoja medijske pismenosti i Teatar i umjetničko djelo kao poligon za razvoj kritičkog i refleksivnog mišljenja. Za kraj su ostavljenja dva teksta: Uloga regulatornih tijela u oblasti medijske pismenosti s posebnim akcentom na aktivnostima Regulatorne agencije za komunikacije i Informacijska pismenost – Funkcionalna pismenost za informacijsko društvo. Temeljna postavka zastupljena u svim tekstovima jeste da se medijska pismenost posmatra kao: pitanje (sposobnost) pristupa medijsima i medijskim sadržajima, zatim kao analiza i vrednovanje medijskih sadržaja, i na kraju kao kreiranje i slanje poruka putem masovnih medija, objašnjava prof.dr. Damir Kukić, recenzent zbornika. 

Zbornik radova "Medijska pismenost u digitalnom dobu" nastao je u okviru USAID-ovog Projekta podrške nezavisnim medijima u BiH, koji implementira Internews, u kojem se s različitih aspekata nastoji sagledati značaj medijske pismenosti.

Publikacija je trenutno dostupna u prostorijama Internewsa, a uskoro će se naći i u univerzitetskim bibliotekama. U pripremi je i elektronska verzija.