Tinfoil: Odgovori na pitanja o online sigurnosti i privatnosti za novinare

Tinfoil: Odgovori na pitanja o online sigurnosti i privatnosti

Tinfoil: Odgovori na pitanja o online sigurnosti i privatnosti za novinare

Tinfoil je otvoreni forum za pitanja sigurnosti informacija, medijskog aktivizma i novinarstva uopšte. 

Tinfoil, online forum čiji je cilj povezati novinare i eksperte iz polja digitalne sigurnosti, pokrenuo je Martin Shelton, istraživač koji se bavi pitanjima online privatnosti i sigurnosti, potaknut sve većim značajem ovih problema za svakodnevni rad novinara širom svijeta i manjkom vremena za organizaciju treninga u redakcijama. Novinari i svi oni koje zanima sigurno korištenje interneta ovdje mogu postaviti pitanja, uključiti se u rasprave, dobiti savjete o praktičnom korištenju alata za online sigurnost i kontaktirati eksperte za daljnju suradnju.

Forum je otvoren za sve i vidljiv svima, te se preporučuje oprez pri postavljanju osjetljivih informacija i pitanja. Za one koji ga žele koristiti anonimno, Tinfoil omogućava pristup putem Tor-a. Forum podržava dvostepenu verifikaciju korisnika, a pokretači rade na uvođenju i drugih načina povećanja sigurnosti korištenja.