VZS: 112 žalbi građana na pisanje medija u 2014.

VZS: 112 žalbi građana na pisanje medija u 2014.

VZS: 112 žalbi građana na pisanje medija u 2014.

Od početka 2014. godine Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine zaprimilo je 112 žalbi, od čega je samoregulacijom riješeno ukupno 55. Donosimo vam pregled žalbi za mjesec april/travanj. 

U periodu od 1-30. aprila/travnja 2014. godine, Vijeće za štampu u BiH zaprimilo je ukupno 28 žalbi građana na pisanje štampe i online medija, od čega se 22 žalbe odnose na pisanje internet portala, četiri žalbe na dnevne listove i magazine, odnosno dvije žalbe na sadržaje objavljene u elektronskim medijima – radiju i televiziji.

Najveći broj žalbi u pogledu zahtjeva žalbenika, ukupno 22, odnosio se na zahtjeve redakcijama za objavom demantija, reagiranja ili ispravke netačnih informacija. Zahtjevi su se odnosili na tekstove objavljene na portalima saff.ba, expressmag.ba, klix.ba, sarajevo365.com, avaz.ba, banjalukain.com, source.ba, bh-index.com, ekskluziva.ba, radiosarajevo.ba, depo.ba, cik.ba, slobodna-bosna.ba, inmedia.ba, nezavisne.com; magazinu „Respekt!“; dnevnim listovima „Euro Blic“, „Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“; odnosno na sadržaje objavljene u programu TV1 i Radija Sana.

U šest slučajeva, žalbenici su ukazali na postojanje govora mržnje, huškanja, diskriminacije i netrpeljivosti u komentarima posjetilaca internet portala klix.ba. Samoregulacijom, odnosno objavom demantija, reagovanja, ispravke ili uklanjanjem komentara koji sadrže govor mržnje, uspješno je riješeno 11 žalbi. Mediji koji su prihvatili samoregulaciju su: portali nezavisne.com, slobodna-bosna.ba, depo.ba, radiosarajevo.ba, ekskluziva.ba, bh-index.com, source.ba, banjalukain.com, sarajevo365.com; dnevni list „Oslobođenje“ i magazin „Respekt!“. Trinaest žalbi se nalazi u proceduri, dok su dvije žalbe van nadležnosti Vijeća za štampu u BiH jer su se odnosile na sadržaje objavljene u elektronskim medijima.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 14.04.2014. godine, utvrdila je kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH u dvije žalbe zaprimljene u toku mjeseca aprila. U skladu sa svojim mandatom, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH reagirala je povodom objavljivanja fotografija uz tekst "Uznemirujuće: Pješakinja poginula na mjestu nakon što ju je udario Golf!", na portalu avaz.ba 01.04.2014. godine. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila je da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH, Član 2 - Urednička odgovornost i Član 9 - Privatnost, budući da objavom fotografija sa mjesta nesreće nije pokazan dužni pijetet prema žrtvi i članovima njene porodice.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu gđe Nane Pilavić, članice radne grupe za proteste i tematske grupe za obrazovanje pri Plenumu na tekst “Smrt zbog blokade – usred protesta: Hitna nije mogla do djeteta... Majka ga trčeći nosila ali nije stigla na vrijeme...”, objavljen 19.03.2014.godine na portalu cik.ba i utvrdila kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora, i Člana 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH, budući da nije objavljen demanti žalbenice, na što je imala pravo u skladu sa Kodeksom za štampu i online medije BiH. 

Dodatne informacije o žalbama građana na pisanje bosansko-hercegovačke štampe i on-line medija dostupne su na stranici Vijeća za štampu