VZS: Analiza govora mržnje na portalima

VZS: Analiza govora mržnje na portalima

VZS: Analiza govora mržnje na portalima

Tokom predizborne kampanje za Opće izbore 2014, i kratak period poslije, Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine realizovalo je kampanju "Stop! Govor mržnje".

Bit Kampanje Vijeća za štampu je bilo reagiranje protiv govora mržnje, diskriminatorske i huškačke retorike u komentarima anonimnih posjetilaca online portala, kao i edukacija posjetilaca web portala da govor mržnje i huškačka retorika nisu sloboda govora, te da podliježu krivičnoj odgovornosti, u skladu sa krivičnim zakonima u BiH.

Tim monitora pratio je sadržaje komentara na 42 portala u BiH, postavljajući znak "Stop!Govor mržnje" kako bi podsjetili ili informirali posjetioce portala da govor mržnje nije sloboda govora, već njegova zloupotreba i da može biti sankcionisan u skladu sa krivičnim zakonima u BiH. Ukupan broj zabilježenih slučajeva govora mržnje u periodu provedbe kampanje je 1.442, dok je na ukupno 22 portala zabilježen govor mržnje. Ukupno 86% svih zabilježenih slučajeva govora mržnje u komentarima anonimnih posjetilaca na web portalima, odnosi se na vjersku, nacionalnu i rasnu pripadnost. 

U analizi online kampanje "Stop! Govor mržnje" navodi se kako je govor mržnje u BH medijima evoluirao. "Za razliku od devedesetih godina u Bosni i Hecegovini, kada su najizraženiji bili nacionalna i vjerska mržnja i netrpeljivost, sada se govor mržnje najčešće manifestira kroz negiranje zločina, afirmaciju totalitarnih doktrina, drugačiju političku i seksualnu orijentaciju", navodi se u izvještaju. 

U periodu provedbe kampanje, 16. augusta –19. oktobra, 2014. godine na mail adresu Vijeća za štampu u BiH pristigle su 34 žalbe na komentare sa sadržajima govora mržnje, dok je u istom periodu prošle godine zabilježeno svega 16 žalbi građana na govor mržnje. Inače, u toku 2014. godine, do 1. decembra, Vijeće za štampu je zaprimilo ukupno 818 žalbi građana, od čega je 250 na urednički sadržaj, a 568 žalbi na sadržaje komentara anonimnih posjetilaca web portala, ukazujući na diskriminacijski i huškački sadržaj. 

Ostali rezultati kao i kompletna analiza online kampanje dostupna je na stranici Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine