Cooking Budgets: Platforma za novinare koji izvještavaju o korupciji

Cooking Budgets: Platforma za novinare koji izvještavaju o korupciji

Cooking Budgets: Platforma za novinare koji izvještavaju o korupciji

Na satiričan način Cooking Budgets dijeli savjete i instrukcije administrativnim radnicima koji žele "zaraditi nešto novca sa strane".
 
Stranica Cookingbudgets.com besplatna je platforma na kojoj novinari i aktivisti mogu saznati više o načinima na koje državni službenici ilegalnim putem dolaze do novca.
 
Za razliku od kompanija čiji su budžeti često standardizovani na državnom nivou, javne institucije organizju raspodjelu svojih budžeta na različite načine, što novinarima otežava praćenje eventualnih nepravilnosti. Novinari koji izvještavaju o korupciji zbog toga moraju imati dodatna znanja iz računovodstva, ali i poznavati trikove koje pojedinci mogu koristiti kako bi došli do nelegalno stečenog novca.
 
Na stranici je dostupno ukupno 40 "recepata" koje je napisala agencija Journalism ++ u sklopu Open Budgets inicijative, projekta koji promoviše transparentnost javnog financiranja.
 
Svaki "recept" sadrži informacije o aktivnostima, u koje bi zaposleni u javnim službama mogli biti umiješani, primjere stvarnih slučajeva, kao i savjete za novinare koji rade na sličnim pričama. Na stranici je dostupna i sekcija "basics" u kojoj je moguće saznati više informacija o računovodstvu i načinima na koji se budžet raspoređuje.
 
Sadržaj stranice možete istražiti na ovom linku.