Poziv na događaje: Mediji kao dokazi i novinari kao svjedoci pred Haškim tribunalom

Mediacentar Sarajevo, u saradnji sa lokalnim partnerima na Kosovu, u Crnoj Gori i Srbiji, najavljuje  niz događaja u regiji o ulozi medija i novinara u suđenjima za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Upotreba medijskih zapisa kao dokaznih materijala i svjedočenja novinara pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)  ukazuju na značajnu, a nedovoljno istraženu ulogu medija i novinara u postupcima utvrđivanja činjenica nakon sukoba. Pozivamo novinare i novinarke da se pridruže razgovorima koji će se održati 3. marta u online formatu, 7. marta u Podgorici, 9. marta u Beogradu, i završnoj konferenciji u Sarajevu planiranoj za 4. april 2022.

Mjesec uoči tridesete godišnjice od početka rata u Bosni i Hercegovini posvetili smo temi „Mediji kao dokazi i novinari kao svjedoci pred Haškim tribunalom“. Novinski izvještaji domaćih i stranih dopisnika koji su izvještavali sa svih strana obuhvaćenih u sukobima na području bivše Jugoslavije predstavljaju značajan dokazni materijal u procesima pred MKSJ. Istraživanje Mediacentra Sarajevo provedeno u sklopu projekta  „Novinarstvo kao prvi nacrt historije“ prikupilo je više od dvije hiljade medijskih dokaza u arhivi sudskih spisa MKSJ-a, te više od trideset iskaza međunarodnih i domaćih novinara i novinarki koji su svjedočili u korist tužilaštva, ali i odbrane. Značajno je napomenuti da se određeni broj novinara, uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država, nije odazvao pozivu MKSJ-a, pozivajući se na principijelno pravo novinara da odbije da svjedoči. 

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa partnerskim organizacijama u regiji: Centar za humanitarno pravo Kosovo, REKOM, Fond za humanitarno pravo i Institut za medije Crne Gore organizuje niz stručnih diskusija o ulozi i zastupljenosti medija kao dokaza, te novinara i novinarki kao svjedoka pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Povod za diskusiju će biti i rezultati intervjua sa 14 novinara i novinarki koji su svjedočili pred sudom u Hagu,  a koji su svoj pogled na rad MKSJ-a i iskustvo svjedočenja, podijelili tokom 2021. godine sa timom projekta „Novinarstvo kao prvi nacrt historije“. Među ostalim, detalje svjedočenja podijelili su Martin Bell, Jacky Rowland, Ed Vulliamy, Florence Hartmann, Veton Surroi, Sejo Omeragić, John Sweeney, Slavoljub Kačarević, i drugi.

Kroz tri panela i jednu konferenciju razgovarat ćemo sa novinarima, stručnjacima za medije i pravo, sagledati primjere korištenja medija kao dokaza i pričati o značaju i značenju takve prakse za novinarstvo. Razgovarat ćemo i o iskustvima novinara koji su svojim svjedočenjem doprinijeli utvrđivanju istine o ratnim zločinima na prostorima bivše Jugoslavije.

Događaji će se održati sljedećim redom:

-        3. mart 2022. u 11.00 sati, online razgovor u kojem učestvuju: Veton Surroi (Kosovo), Bekim Blakaj (Kosovo), Saranda Bogujevci (Kosovo), Zlatko Dizdarević (BiH), Dragan Golubović (Mediacentar Sarajevo), Nemanja Stjepanović (istraživač pri Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu), a diskusiju moderira Boro Kontić, direktor Mediacentra Sarajevo. Događaj će se održati na BCS, albanskom i engleskom jeziku, uz simultani prevod. Registracija za događaj otvorena je ovdje.

-        7. mart 2022. u 14.00 sati, Podgorica, Ethno Jazz Club Sejdefa. Na događaju govore Boro Kontić i Dragan Golubović iz Mediacentra Sarajevo, Zlatko Dizdarević, novinar i autor, Zoran Radulović iz Monitora, i Snežana Rakonjac, novinarka Televizije Crne Gore. Diskusiju moderira Olivera Nikolić iz Instituta za medije Crne Gore.

-        9.mart 2022. u 11.00, Beograd, Medija centar, Terazije 3. U razgovoru učestvuju: Boro Kontić, Zatko Dizdarević, Nataša Kandić, osnivačica FHP-a i koordinatorka RMP, i Nedim Sejdinović, novinar i esejista.

-        4. april 2022. završna konferencija, Sarajevo, hotel Europe, Vladislava Skarića 5.

Svi događaji organizuju se o okviru projekta „Novinarstvo kao prvi nacrt historije“ kojeg finansira vlada Kraljevine Nizozemske kroz MATRA program. Za dodatne informacije kontaktirajte: dragan@media.ba.