Mediji i javni ugled

Mediji i javni ugled

2016

Projekat “Mediji i javni ugled“ pokrenut je sa ciljem uspostavljanja transparetnosti medijskog vlasništva, finansiranja medija i oglašavanja u Bosni i Hercegovini.

Projekat je fokusiran na pripremu zakonskog okvira za regulaciju ove oblasti od posebnog značaja za slobodu izražavanja, zaštitu novinara i sprečavanje pritisaka na medije i novinare, koji su motivirani političkim i finansijskim razlozima.  Istovremeno, projekat se naslanja na EU stadarde transparetnosti medijskog vlasništva i medijskog pluralizma, zaštitu vrijednosti novinarske profesije i ugleda u javnosti. 

Projekat finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi Konzorcij koji sačinjavaju Fondacija Mediacentar, Vijeće za štampu i online medije u BiH, NVO JaBiHEU i Udruga/udruženje BH novinari.

Serijal tekstova objavljen u sklopu projekta dostupan je ovdje.