Podizanje političke pismenosti i monitoring štetnih narativa koji mogu utjecati na slobodne i fer izbore u BiH

Podizanje političke pismenosti i monitoring štetnih narativa koji mogu utjecati na slobodne i fer izbore u BiH

2022

Projekat će mapirati i analizirati glavne dezinformacijske i propagandne narative koji utječu na slobodne i fer izbore u Bosni i Hercegovini, i dati preporuke za zagovaračka i druga rješenja. Projektne aktivnosti će graditi otpornost građana i građanki BiH na štetne i propagandne narative koje šire domaći i strani akteri kao direktan odgovor na kontekst pogoršane stabilnosti, te spriječiti njeno nazadovanje mapiranjem, analizom i adresiranjem štetnih narativa koji utječu na fer i slobodne izbore, kao i ukazati na narative, kanale i utjecaj dezinformacijskih narativa, time podižući političku i medijdsku pismenost bh. građana i građanki.

Projekat će biti implementiran tokom tri godine i uključivati razvoj efikasne metodologije za monitoring, mapiranje i analizu glavnih štetnih narativa koji imaju potencijal da utječu na fer i slobodne izbore 2022. i 2024. godine, analizu štetnih sadržaja prije, tokom i nakon Općih izbora 2022. godine, te paralelni angažman na radu sa mladima i promicanju njihove političke pismenosti. Projekat će također uključivati kampanje na društvenim mrežama i radionice, sa ciljem podizanja nivoa diskursa o političkoj pismenosti građana i građanki Bosne i Hercegovine. 

Projekat podržava Ambasada Velike Britanije u Sarajevu.