Smjernice o korištenju medija, IKT i vremenu koje djeca provode pred ekranom

Smjernice o korištenju medija, IKT i vremenu koje djeca provode pred ekranom

Smjernice o korištenju medija, IKT i vremenu koje djeca provode pred ekranom

Lea Čengić, Sanja Dokić Mrša, Lejla Kafedžić, Nada Grahovac, Ivana Zečević, Dragana Trninić, Ivana Sivrić, Slaven Krajina, Jovana Romčević Šukalo, Saša Risojević, Aida Džaferović.
Izdavač: 
MEDIACENTAR Sarajevo
2021
Imajući u vidu kompleksnost medijskog okruženja u kojem djeca odrastaju, roditeljima i stručnjacima iz različitih područja koji rade s djecom, potrebna je pomoć i podrška kako bi osigurali uživanje prava djeteta i maksimalno iskoristili pozitivni potencijal medija i IKT za razvoj djeteta, ali u isto vrijeme i osigurali odgovarajuću zaštitu djeteta od potencijalnih rizika.
 
U tom kontekstu, Fondacija “Mediacentar”, stručne službe Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK BiH) i multidisciplinarni tim istaknutih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine kreirali su Smjernice o korištenju medija, IKT i vremenu koje djeca provode pred ekranom namijenjene prvenstveno roditeljima, ali i onima koji rade sa djecom: odgojiteljima, nastavnicima, pedagozima, psiholozima, psihoterapeutima i zdravstvenim radnicima.
 
 
Smjernice daju konkretne preporuke kako da zajedničkim i usklađenim djelovanjem doprinesu razvoju zdravih medijskih navika djece, uz osiguranje dječijih prava i njihove zaštite od potencijalnih rizika. Pored preporuka, Smjernice predstavljaju i značajan izvor informacija za sve koji su na različite načine uključeni u proces fizičkog, psihičkog i moralnog razvoja djeteta, kako da na odgovarajući način, u svom segmentu djelovanja pomognu djeci u sticanju vještina i znanja medijske i informacijske pismenosti, neophodnih za njihov uspješan i stvaralački život u digitalnom vremenu. 
 
 
Publikaciju možete preuzeti ovdje na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku.
 
Publikacija je nastala u saradnji Fondacije „Mediacentar“ i Regulatorne agencije za komunikacije BiH u sklopu projekata:
 
„Mediji za građane-građani za medije“ - projekat sedam organizacija za razvoj medija na Zapadnom Balkanu (Fondacija „Mediacentar“, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM), koji je usmjeren prema izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za unapređenje medijske i informacijske pismenosti (MIP) uz finansijsku podršku Evropske unije.
 
“Izgradnja otpornosti na dezinformacije: program obuke za porodice, nastavnike, novinare i širu javnost”, koji u 2021. i 2022. godini implementira Fondacija “Mediacentar” u partnerstvu s organizacijom “Transitions” iz Praga, uz finansijsku podršku Programa za promociju tranzicije Vlade Republike Češke.
 
Sadržaj publikacije isključivo je odgovornost autora i ni pod kojim okolnostima ne može se smatrati da odražava stavove donatora.