Besplatni pravni savjeti za novinare

Web Sajt

Besplatni pravni savjeti za novinare

Zahvaljujući saradnji sa IREX-om, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) nudi besplatnu pravnu pomoć svojim članovima.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) od 2009. godine, uz pomoć IREX-ovog Media Assistance Programa, provodi projekat pružanja besplatne pravne pomoći novinarima i drugim medijskim profesionalcima koji se suočavaju sa krizom i gubitkom posla. Kako se kaže na web sajtu Udruženja, besplatan pravni savjet podrazumijeva angažovanje stručnjaka za radno pravo u oblasti medija koji će nuditi telefonske i onlajn konsultacije članovima NUNS-a, kao i dizajniranje i regularno ažuriranje web stranice sa najčešće postavljanim pitanjima na sajtu NUNS-a. Na sajtu se tako mogu naći odgovori na različita pitanja iz radnog prava, od onih o zdravstvenom i penzionom osiguranju i problemima sa isplatom do slučajeva pritisaka na novinare i otpuštanja radnika.

NUNS je u sklopu projekta najavio i objavljivanje analiza i izvještaja o prijavljenim oblicima kršenja prava medijskih profesionalaca u Srbiji, a dio projekta je i organizacija jednodnevnih seminara na temu radnih prava u doba ekonomske krize.