Edukativni on-line izvori o radio i TV produkciji

Web Sajt

Edukativni on-line izvori o radio i TV produkciji

NetNovinar je skenirao šest on-line izvora edukativnog materijala o radio i TV produkciji, koje je ljubazno preporučio Aldin Arnautović, kolega koji trenutno radi kao producent „XY Films Production“ i medijski edukator. „Ovih nekoliko linkova pokazalo mi se korisnim u radu,“ kaže Aldin, i sasvim je u pravu. Pročitajte šta nude Newslab, Television Production Handbook, Journalism.org, Media Art, Television Production i BBC.

Ako u Google ukucate „radio TV production“, dobićete 72.000.000 rezultata. Suzite pretragu na edukaciju, upotrebite sve veštine iskusnog surfera i ponovo ćete se naći u moru nečega što u najvećoj meri nije ono što tražite – pomoć u profesionalnoj edukaciji, slobodna za korištenje.

Gospodin Aldin Arnautović je verovatno prošao bolno iskustvo češljanja interneta u potrazi za upotrebljivim (i besplatnim) materijalom ovog tipa, pre nego što je bio toliko nesebičan da sa nama podeli rezultate svojih napora.

NetNovinar je posetio šest internet prezentacija koje je gospodin Arnautović preporučio.

NetNovinar će rado posetiti i izvore koje ostali naši korisnici nalaze za korisne u radu. Svoje predloge pošaljite na team@netnovinar.org.

http://www.newslab.org/

Newslab je američka neprofitna organizacija posvećena edukaciji novinara elektronskih medija.

Stranice Newslaba su izvanredno korisno mesto na Internetu ako imate bilo kakve veze sa radijskom ili TV redakcijom. Za razliku od mnogo sličnih, prezentacija Newslaba nije mesto na koje se istovaruju materijali koje nije šteta pustiti u javnost, nego entuzijastično vođen izvor korisnog materijala, namenjen čitavom redakcijskom spektru poslova – od novinara početnika, preko snimatelja, do najviših urednika i producenata. Svi tekstovi su u produkciji samog Newslaba.

Uzmimo samo opciju Resources For Journalists (sekcija edukativnih tekstova za novinare). Ona je podeljena na Accuracy (tačnost), Newsroom systems (o čemu ćemo kasnije), Story coverage (pokrivanje priča), Teamwork (timski rad), Videos (video materijali, u kojima možete naći i različite priloge na istu temu sa analitičkim pitanjima), Writing (pisanje), i sekciju sa tekstovima koji ne spadaju ni u jednu od navedenih porodica, a koja se bavi profesionalnim savetima od konkurisanja za nagrade, preko saradnje sa on-line sektorom, do pravnih i kadrosvkih saveta.

Utilitarnost Newslaba se možda najbolje ogleda u sektoru Newsroom systems. Ovaj je podeljen na Assigment desk (desk za podelu novinarskih zadataka), Communication, Crisis coverage, Enterprise (dugoročni projekti), Hiring (regrutacija), Meetings (sastanci), Newscasts (planiranje emisije vesti), News and sales (vesti i komercijalni sektor), Routine stories (Rutinske priče), Trauma support (Traume u redakciji i na terenu).

Ova podela svedoči o temeljitosti i kompetenciji tvoraca Newslaba, a svaka od navedenih sekcija ima podsekcije i nizove novih, detaljnih izvora informacija, saveta i linkova ka specijalizovanim publikacijama.

Osim Resources for journalists, ostale sekcije sajta su Strategies (strategije pisanja dobrih priča od dosadnih zadataka), Research („prevod“ akademskih istraživanja o načinima percepcije medija na novinarski jezik), Articles (raznovrsni članci saradnika Newslaba o profesiji), Links i Workshops (program radionica Newslaba, iz kojeg možete videti kako izgledaju njihovi treninzi). Newsletter Newslaba je kvartalni, besplatan i sadrži kompletne tekstove iz produkcije Newslaba između dva izdanja, u PDF formatu.

http://www.tv-handbook.com/

Television Production Handbook (Priručnik za televizijsku produkciju) je jedno od divnih, nelogičnih čuda interneta – potpuno besplatno možete pročitati izvanredno profesionalan, surovo sažet, kompletan set osnovnih, početnih znanja o TV produkciji. Roger Inman i Greg Smith, iskusni profesionalci i tvorci ovog priručnika, ažuriraju ga još od 1980. godine i održavaju aktuelnim i veoma popularnim. Nešto opširniju varijantu ovog priručnika u vidu knjige možete naručiti za samo 20 dolara na istoj web adresi.

Priručnik je školski podeljen u segmente: Uvod, Kamera, Osvetljenje, Kompozicija, Osnove zvuka, Osnove slike, Organizacija materijala, Dodatni video, Prava i obaveze, Montaža i vizuelni kontinuitet i na kraju, veoma korisni Rečnik, koji vam može pomoći da se snađete u američkoj TV teminologiji, ne samo u ovom priručniku, već i na drugim on-line izvorima informacija o elektronskim medijima.

http://www.journalism.org/

Journalism.org je prezentacija koju je postavio Committee Of Concerned Journalists (Komitet zabrinutih novinara), skup profesionalaca iz čitavog sveta, kako bi obavestio zainteresovane profesionalce o svom Project for Excellence in Journalism (Projekat za izvrsnost u novinarstvu). Tekstove nastale u okviru ovog projekta možete naći prevedene i na NetNovinaru.

Ovaj projekat, u osnovi, konstruktivno pomaže novinarima da u datim uslovima prevaziđu krizu profesije koju su osnivači organizacije prepoznali u SAD i svetu. Ovoga puta bavićemo se segmentom prezentacije namenjenim radio i TV novinarima.

Segment Journalism.org pod nazivom Journalism Tools (novinarski alati) podeljen je na alate za građane, novinare štampanih medija, on-line medija, menadžere, studente, edukatore i – novinare radija i televizije (Tools for TV/Radio Journalists).

Ovaj poslednji, podeljen je na Reporting, Writing, Living in the Newsroom, Ethics and Essues i Research About What Viewers Want. Podeljeni u tematske grupe, tu se nalaze izrazito praktični edukativni tekstovi, pisani tako da sadrže osnove, ali zadiru i u složenija pitanja i probleme teme kojom se bave.

Posebno preporučujemo segment Covering Beats in TV (pokrivanje sektora na TV), u okviru segmenta Reporting. Sa 23 teksta o raznovrsnim praktičnim aspektima novinarske specijalizacije na televiziji, ovo je jedan od najkompletnijih izvora na ovu temu na internetu.

http://www.mediart.org/ Internet prezentacija novosadske agencije „Media Art“ i njenog „časopisa za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja“ Link, ne bavi se samo medijskom edukacijom, ali edukativne tekstove nije teško naći, jer je Arhiva lako pretraživa i veoma uredno organizovana.

Prvenstvena prednost ove prezentacije je u jeziku, razumljivom svima u regionu, a onima koji ne vladaju engleskim, ona predstavlja i gotovo jedini on-line izvor ideja, komentara, članaka i bilo kakve edukacije o elektronskim medijima.

Arhiva je podeljena po kategorijama u: Tranziciju (tekstovi o svemu u vezi sa tranzicijom, uključujući i nekoliko edukativnih iz marketinga i sl.), Ekonomiju (samo dva teksta, ali korisna TV managementu), Radio (bogatiji segment arhive sa više veoma korisnih praktičnih savetnika), Svet (TV problematika drugih zemalja), Edukaciju (tekstovi o raznim temama koji ne spadaju u druge kategorije), Kompjutere (u koju je nekako upao i odličan tekst dr Dubravke Valić o sterotipima u medijima), Politiku, Marketing (veoma korisni tekstovi zasnovani na realnoj situaciji u medijima i na tržištu), TV (edukativni i drugi tekstovi), Istraživanje (rezultati najvećeg redovnog istraživanja o slušanosti radija u Srbiji u 2005, između ostalog), Tehniku (nekoliko veoma korisnih edukativnih i trendovsko-informativnih tekstova), i Novinarstvo (veoma bogat i koristan zbir tekstova o novinarstvu u elektronskim medijima).

http://www.internetcampus.com/

Besplatni, interaktivni kurs za studijsku i produkciju na terenu, Television Production dr Rona Whittakera je najkompletniji besplatni izvor udžbeničkog teksta o televizijskoj produkciji koji ovde predstavljamo. Sastoji se od 70 interaktivnih modula sa više od stotinu srodnih dokumenata, četiri različite vrste testova, više od 800 ilustracija i audio fajlova. Obim materijala koji sistematski predstavlja profesiju govori o tome da ste na ovoj adresi naišli na sveobuhvatan udžbenik (ali interaktivan), za čije vam savladavanje treba ozbiljan rad i vreme.

Osnovni segmenti kursa, prikazani pod opcijom TV Production Index, su: Production Overview, Camera Operation and Control, Video Quality, Color, Camera Operation and Control (drugi deo), Composition and Graphics, Lighting for Video, Audio, Video Recording, Video Editing, Producing and Directing, News and Documentaris, Video Links, Legal and Ethical Issues, Non-Broadcast TV, Careers, Summary.

Kako samo segment o rukovanju i kontroli kamere ima 12 segmenata, koji predstavljaju kompletne praktične nastavne jedinice, sa ilustracijama, vežbama i primerima, vrlo je teško sažeti sve što na ovom slobodnom on-line kursu možete pronaći za sebe. Ovaj su kurs koristili srednjoškolci, studenti, ali i profesionalci koji već rade u TV stanicama. Ne postoji ni jedan razlog da ovdašnji profesionalci koji vladaju engleskim jezikom ne pokušaju da barem provere svoje znanje. Gotovo je potpuno izvesno da će ga u procesu i osetno proširiti.

http://www.bbctraining.com/

Nikada nije loše otići na internet stranice BBC, samo zbog podsećanja na mogućnosti javnog servisa i moć profesionalizma. No, kako se ovde bavimo on-line edukacijom, poseta sekciji Free Online Courses bi mogla da vam pomogne u profesionalnom razvitku u elektronskim medijima. Internet kursevi koji su slobodni za korištenje su podeljeni na Televiziju, Radio, Tehnologiju emitovanja programa, i Novinarstvo. Iako su kursevi koje je BBC na svojim internet stranicama otvorio za slobodno korištenje samo zrnce iz njihove komercijalne ponude treninga, tu možete pronaći izvanredno korisne stvari. Između ostaog - kompletnu obuku za Cool Edit Pro program za editovanje TV materijala, ili četveromodulni trening Interveiwing for radio (radio intervju).

Napisao: Branko Čečen, urednik www.netnovinar.org