Evropa od A do Š: Prvi priručnik za evropske integracije

Publikacija

Evropa od A do Š: Prvi priručnik za evropske integracije

redakcija:
Aleksandra Vermezović
Marko Čadež
Slobodan Popović


Institut za evropsku politiku
Konrad Adenauer Stiftung,
2. izdanje, 2003.
Preuzmite izdanje u PDF-u sa sajta Fondacije Konrad Adenauer

Ova knjiga jeste prvi sveobuhvatni priručnik o EU izdat u našem okruženju. Evropa od A do Š rezultat je istraživanja stručnjaka za evropsku politiku u praksi. Kroz šezdeset osam priloga, na petstotina stranica, sistematično se analiziraju i objašnjavaju organizacije i institucije, predmeti i zadaci evropske politike.

Nakon istorijskog pregleda evropskog ujedinjenja sledi niz priloga organizovan po abecednom redu koji obrađuju ključne pojmove u vezi sa Evropskom Unijom. Praktična vrednost ovog priručnika pojačana je poglavljima: Evropa u brojevima, Evropa na internetu, Kalendar evropskog procesa integracije, Lista skraćenica, Registar ličnih imena i pojmova.

Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, u saradnji sa Saveznom centralom za političko obrazovanje, SR Nemačka, omogućila je prevod i izdavanje ovog priručnika u Jugoslaviji, koji je predstavljen širom Srbije i Crne Gore, kao i u okviru obeležavanja dana Evrope u Beogradu - uz prisustvo brojnih zvaničnika, predstavnika savezne i republičke vlade, stručnjaka i diplomatskog kora.

Zainteresovani mogu podići knjigu svakog radnog dana u Fondaciji Konrad Adenauer,Bulevar kralja Aleksandra 298/3, 11000 Beograd.

Za sve dalje informacije, obratite se gđici Aleksandri Vermezović na sledeće brojeve telefona: 011/3807442, 3807445 i 3807446, odnosno na sledeću mail adresu:vermezovic@kas-bg.org

Priručnik se može preuzeti sa web sajta Fondacije Konrad Adenauer u PDF-u.