Hronologija gubitka privatnosti na Facebooku

Hronologija gubitka privatnosti na Facebooku

Hronologija gubitka privatnosti na Facebooku

Zanimljiv pregled privacy policies na Facebook-u od 2005. do danas pokazuje zabrinjavajući zaokret u tretmanu privatnosti na najvećoj društvenj mreži na svijetu.

Od svog osnivanja prije nešto više od pet godina, Facebook je doživio veliki broj transformacija. Na početku, to je bio privatni prostor za komunikaciju sa grupom osoba  po vašem izboru. Ubrzo, pretvoren je u platformu na kojoj je veliki dio podataka po defaultu postao dostupan javnosti. Danas, Facebook je platforma gdje nemate drugog izbora nego da određene privatne informacije ustupite javnosti, a te javne informacije Facebook ima pravo dijeliti sa svojim partnerskim web stranicama i koristiti za ciljano oglašavanje.

Kako bi ilustrirao Facebook-ov odmak od zaštite privatnosti,  komentator Electronic Frontier Foundation Kurt Opsahl navodi izvatke iz Facebook–ovih pravila o privatnosti od 2005. do danas. Korak po korak, uz male i postepene promjene ovih pravila, možete vidjeti kako vaša privatnost na Facebook-u polako nestaje. Pročitajte ovaj zanimljivi tekst.