Human Rights Watch: Izvještaji o regiji

Organizacija

Human Rights Watch: Izvještaji o regiji

Human Rights Watch (www.hrw.org) je nezavisna nevladina organizacija posvećena promociji ljudskih prava, sprečavanju diskriminacije i provedbi međunarodnog humanitarnog prava, kao i privođenju osumnjičenih za počinjenje ratnih zločina pravdi. Novinarima je posebno zanimljiv kao izvor brojnih izvještaja koji se bave teorijom i praksom međunarodne pravde.

Ova organizacija već je više od deset godina usmjerena na praćenje i izvještavanje o masovnim kršenjima ljudskih prava i upozoravanje na važnost privođenja pravdi onih koje se sumnjiči za počinjenje ratnih zločina.

Stručnjaci HRW-a, organizacije sa sjedištem u New Yorku i uredima širom svijeta, svoje su poznavanje tematike dokazali pišući izvještaje na koje se oslanjaju međunarodne organizacije i akademska zajednica, nevladine organizacije, te brojne svjetske vlade.

Publikacije HRW-a novinarima mogu biti dodatan izvor informacija o pojedinim slučajevim kršenja ljudskih prava, kao i relevantan prikaz nepristranosti suđenja ili funkcioniranja institucija u nekoj od država regije.

HRW se financira samo iz donacija koje ne dolaze od vladậ, a tijekom godina izrasla je u jednu od najpriznatijih ljudsko-pravaških nevladnih organizacija na svijetu.

Na bogatom web siteu, dostupnom na nekoliko jezika, HRW nudi izveštaje, priopćenja za medije, pisma poslana svjetskim dužnosnicima, te druge dokumente iz brojnih područja ljudskih prava širom svijeta. Tako se među rubrikama na web siteu nalaze teme koje se tiču oružja, biznisa, dječjih prava, prava migranata, zatvorenika itd. Poseban dio posvećen je i aktivnostima UN-a.

Rubrika International Justice, odnosno Međunarodna pravda, predstavlja istoimeni program HRW-a (International Justice Program). Aktivnosti HRW-a koje spadaju u ovaj program odnose se na promociju pravde kao koncepta i zagovaranje odgovornosti za počinjena djela ratnih zločina. U tom smislu, ova organizacija posvećuje dodatnu pažnju upravo društvima koja pokušavaju izaći na kraj s ostavštinom ratnih zločina i genocida, osobito u slučajevima kad zemlja sama nije u stanju ili neće s tom se ostavštinom obračunati na pravi način (i.e. provođenjem suđenja, uspostavom komisija koje će se baviti utvrđivanjem činjenica, reformom institucija, isplatom reparacija itd.).

Unutar ovog programa, HRW prati rad Međunarodnog kaznenog suda (ICC-a), Specijalnog suda za Sierra Leone i Suda Bosne i Hercegovine odnosno njegovog odjela za ratne zločine. Ova organizacija također prati i suđenja koja se odvijaju pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i Međunarodnim kaznenim sudom za Ruandu (ICTR); dok se djelomično promatraju i aktivnosti nacionalnih sudova u Iraku, Sudanu i Demokratskoj Republici Kongo.

Unutar rubrike Međunarodna pravda Human Rights Watch je objavio i niz izvještaja koji novinarima/kama u regiji mogu biti zanimljiv izvor informacija o kretanjima na području suočavanja s prošlošću, suđenja za ratne zločine itd. Izvještaji su sortirani i po regiji, pa će čitatelj 'klikom' na 'Balkan' doći do publikacija koje obrađuju područje bivše Jugoslavije.

Većina izvještaja navedenih nadalje u tekstu dostupna je i na engleskom i na BHS-u.

Narrowing the Impunity Gap
Trials before Bosnia’s War Crimes Chamber
Izveštaj koji se bavi suđenjima na Sudu Bosne i Hercegovine, objavljen 2007, kompleksna je analiza suđenja pred Sudom BiH odnosno odjelom specijaliziranim za ratne zločine.


Weighing the Evidence

Lessons from the Slobodan Milosevic Trial
Izvještaj o suđenju Slobodanu Miloševiću, objavljen 2006.

Universal Jurisdiction in Europe
The State of the Art
Izvještaj koji tematizira koncept univerzalne jurisdikcije i provedbu ovog koncepta u praksi pred europskim sudovima. Kroz razgovore sa sucima, tužiteljima i drugim pravnicima autori istražuju kako se neke europske zemlje zauzimaju za provedbu univerzalne jurisdikcije kada se radi o progonu osumnjičenih za počinjenje ratnih zločina.

Not on the Agenda
The Continuing Failure to Address Accountability in Kosovo Post-March 2004
Izvještaj je posvećen manjku odgovornosti odnosno (ne)funkcioniranju pravne države na Kosovu, a objavljen je 2004.

A Chance for Justice?
War Crime Prosecutions in Bosnia’s Serb Republic
Izvještaj o suđenjima za ratne zločine u Republici Srpskoj, objavljen 2006.

Looking for Justice
The War Crimes Chamber in Bosnia and Herzegovina
Izvještaj koji se bavi radom Suda BiH na planu suđenja za ratne zločine posebno se bavi i prijenosom slučajeva s ICTY-a kako bi bili procesuirani pred domaćim institucijama. Objavljen je 2006. godine.

Justice at Risk:
War Crimes Trials in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Serbia and Montenegro
Ovaj izvještaj o suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji i Crnoj Gori objavljen je 2004.

Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity
Topical Digests of the Case Law of the ICTR and the ICTY
Vrlo važan izvještaj posvećen je i praksi međunarodnih sudova za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Detaljan prikaz prakse dvaju tribunala dali su stručnjaci HRW-a koji su posebnu pozornost posvetili kompleksnim konceptima kao što je komandna odgovornost, a bavili su se i politikom kažnjavanja koja je često predmet kritika u praksi ovih institucija.

Under Orders: War Crimes in Kosovo
Izvještaj o ratnim zločinima na Kosovu koji se bavi konkretnim slučajevima mučenja, silovanja i protjerivanja stanovništva tijekom proljeća 1999. godine.

Civilian Deaths in the NATO Air Campaign
Stradanjima civila tijekom NATO-ova bombardiranja Srbije bavi se izvještaj objavljen 2000. godine.

A Village Destroyed
War Crimes in Kosovo
Izvještaj iz 1999. posvećen je zločinima počinjenima na Kosovu.

War Crimes Trials in the Former Yugoslavia
Najstariji među izvještajima izabranima za ovaj članak je onaj posvećen ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji iz 1995. godine.

Napisala: Iva Vukušić