Humanizam i etičnost foto-novinarstva

Humanizam i etičnost foto-novinarstva

Humanizam i etičnost foto-novinarstva

Besplatno dostupna na webu, knjiga "Photojournalism: An Ethical Approach" (Foto-novinarstvo: etički pristup) profesora Paula Martina Lestera, predavača na odseku za komunikacije California State University, istražuje polje na kojem se foto-novinarstvo dodiruje sa humanizmom, ali i ono gde s druge strane ulazi u etičke prestupe.

Kroz analizu primera iz američke medijske prakse, pojedina poglavlja ove knjige (štampano izdanje objavljeno je 1991), govore o fotografskom tretmanu žrtava nasilja, pravu na privatnost, a jedno obrazlaže slučajeve manipulacije fotografija u medijima kroz istoriju.
 
Profesor Lester predaje vizuelne komunikacije i etiku masovnih medija, a među njegovim knjigama je i "Images that Injure" ("Slike koje povređuju"), o slikovnim stereotipima u medijima.