Istraživanje javnog mnijenja o medijskim slobodama u BiH

Publikacija

Istraživanje javnog mnijenja o medijskim slobodama u BiH

Udruženje BH Novinari i Fondacija Friedrich Ebert su u aprilu 2011. sproveli istraživanje javnog mnijenja o povjerenju u medije i medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje provedeno sredinom aprila 2011. obavljeno je telefonski, metodom slučajnog uzorka, na području oba entiteta, s ciljem određivanja situacije na polju povjerenja građana u bh. medije i njihovog mišljenja o medijskim slobodama i kvalitetu izvještavanja u BiH.

Istraživanje je ustanovilo da ispitanici kao najvažnije prepreke slobodnom radu medija doživljavaju političku zavisnost, opću političku klimu u zemlji i finansijsku zavisnost medija, te da smatraju da je utjecaj političkih stranaka na medije znatno jači od utjecaja OHR-a i međunarodne zajednice. Ispitanici iz oba entiteta smatraju da su političke stranke i političari općenito najveći kršitelji novinarskih prava u BiH.

Potpune rezultate istraživanja možete vidjeti ovdje.