Novinarski vodič kroz sudske postupke i Rečnik pravnih termina za novinare

Publikacija

Novinarski vodič kroz sudske postupke i Rečnik pravnih termina za novinare

«Javnost u sudnici - Novinarski vodič kroz sudske postupke» je brošura namenjena novinarima bez pravničkog obrazovanja. Autor, advokat Vladan Simeunović, je na oko 120 strana laičkim jezikom objasnio način rada sudova i sve vrste postupaka koji se pred sudovima vode, te najčešće greške u izveštavanju o radu sudova i sudskim postupcima.

Priredio Vladan Simeunović, advokat
Izdavač: Medija centar, Beograd
preuzmite izdanje u PDF formatu

Medija centar Beograd izdao je 2003. (godina kada su u Srbiji počela prva suđenja za organizovani kriminal i suđenje optuženima za ubistvo premijera Zorana Đinđića) brošuru «Javnost u sudnici - Novinarski vodič kroz sudske postupke».

Brošura je namenjena novinarima bez pravničkog obrazovanja, a njen autor Vladan Simeunović, advokat, je na oko 120 strana laičkim jezikom objasnio način rada sudova i sve vrste postupaka koji se pred sudovima vode.

U pitanju je vodič koji svim novinarima koji izveštavaju iz suda ili o sudu, a ne samo početnicima, omogućava da se lakše snađu u komplikovanim sudskim postupcima i terminima. Uz knjigu je izdat i rečnik pravnih termina za novinare, dostupan i na sajtu Medija centra Beograd (http://194.106.190.43/code/navigate.asp?Id=21).

Cilj izdavanja ove brošure bio je ne samo da se pomogne snalaženju novinara, već i da se ohrabri objektivno (i kritičko) informisanje javnosti. Razlog da se izda ova brušura delom leži u analizi štampe i televizije, obavljenom devet meseci pre izlaska vodiča kroz sudske postupke, koje je pokazalo da novinari čine greške u izveštavanju iz suda. Greške su proistekle iz nepoznavanja suda i sudske terminologije i ostavile loš utisak o novinarskoj profesionalnosti.

Najčešće novinarske greške su: pogrešno označavanje stranaka u postupku (tuženi umesto okrivljeni i slično), «isporučivanje okrivljenih u Hag» umesto izručenje, «okrivljeni je oslobođen krivice» umesto okrivljeni je oslobođen optužbe, pogrešno označavanje učinilaca krivičnih dela, prejudiciranje krivične odgovornosti («ubice na slobodi»)...

Brošura sadrži 15 poglavlja o sledećim oblastima: sudu, strankama u krivičnom postupku, pretkrivičnom postupku, prethodnom krivičnom postupku, organima unutrašnjih poslova, pritvoru, optužnim aktima, glavnom pretresu, javnosti krivičnog postupka, presudi, pravnim lekovima, zatvoru, aboliciji, pomilovanju i amnestiji, skraćenom postupku i postupku prema maloletnicima, izvršenju krivičnih sankcija i uslovnom otpustu.

Prava je šteta što je priprema knjige završena pre osnivanja specijalnih sudova u kojima se sudi za organizovani kriminal, pa se u njoj ta materija nije našla .

Brošura se može nabaviti u Medija Centru u Beogradu, Makedonska 5, i besplatna je.

Napisala: Tamara SPAIĆ
novinar dnevnika Blic
tamaraspaic@yahoo.com


prilog Medija Centra Beograd