Odnosi s javnošću u tužilaštvima

Publikacija

Odnosi s javnošću u tužilaštvima

Naslov: Odnosi s javnošću u tužilaštvima: priručnik za predstavnike tužilaštava i medija
Autori: Bruno Vekarić, Tomo Zorić, Marijana Trifunović
Izdavač: Sekretarijat za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa, Beograd, 2007.
Broj stranica: 134

Objavljena 2007. u Beogradu, knjiga "Odnosi s javnošću u tužilaštvima: priručnik za predstavnike tužilaštava i medija" obuhvata ključna pitanja relevantna za unapređivanje objektivnog izvještavanja o pravosudnim pitanjima, te njegovog usklađivanja sa evropskim vrijednostima, pravilima i praksom.

Knjiga je objavljena s ciljem da predstavnicima tužilaštava da uvid u razumijevanje medija kao "ogledala javnosti", te kao vodič za novinare kroz često komplikovanu pravničku problematiku i terminologiju.

Priručnik nudi pregled načela i shema faza krivičnog postupka, vodič kroz principe odnosa s javnošću za predstavnike tužilaštava, te pregled aktera direktno i indirektno uključenih u krivični postupak. U prilogu se nalaze adresar medija i tužilaštava u Srbiji i vodič kroz korisne izvore informacija o ovoj tematici na Internetu.