Predstavljamo: Presscentar za okoliš

Organizacija

Predstavljamo: Presscentar za okoliš

Presscentar za okoliš je nevladina organizacija za novinare koji informišu o okolišu, sa sjedištem u Osijeku i podružnicom u Karlovcu.

Glavni cilj ove organizacije je "razvijanje i jačanje okolišnog novinarstva, informiranje javnosti, potpora novinarima kroz umrežavanje, obrazovanje i promociju prava na informaciju, kao i pomoć u dodatnom obrazovanju kroz razne seminare i treninge za okolišne novinare."

Neke od dosadašnjih aktivnosti uključuju radionice i treninge za novinare širom Hrvatske, dva foruma okolišnih novinara sa međunarodnim učešćem i na stotine objavljenih tekstova na temu zaštite okoliša.

Organizacija je također vlasnik online dnevnog magazina ALERT- Nezavisni magazin za okoliš iz Hrvatske, na kojem novinari/saradnici imaju priliku objaviti dnevne aktuelnosti iz Hrvatske, regije, i svijeta koje se tiču okoliša, te druge informacije koje su tiču zaštite okoliša. 

Organizacija je član Međunarodne federacije okolišnih novinara (IFEJ). Djeluje od 2004. godine.

Više o Presscentru za okoliš možete pročitati na:  http://www.alertonline.org/