alternativni mediji

Novinari regiona: Za promjenu medijske scene potreban je otpor iznutra

Alternativna medijska scena i medijsko opismenjavanje potrebni su profesiji.

Vijeće ministara Vijeća Europe usvojilo je deklaraciju o ulozi medija trećeg sektora u kulturnoj integraciji i interkulturalnom dijalogu.
Subscribe to RSS - alternativni mediji