Vijeće Europe usvojilo deklaraciju o alternativnim medijima

Vijeće Europe usvojilo deklaraciju o alternativnim medijima

Vijeće ministara Vijeća Europe usvojilo je deklaraciju o ulozi medija trećeg sektora u kulturnoj integraciji i interkulturalnom dijalogu.

Europski forum medija trećeg sektora (CMFE) objavio je da je Vijeće Europe 11.2.2009. usvojilo deklaraciju kojom se pravno jača mjesto alternativnih i community medija u Europi. Predstavnici CMFE-a i drugih organizacija uključenih u kreiranje deklaracije, pripremanu od decembra 2007., smatraju da će ovakva odluka Vijeća Europe osigurati finansijsku, tehničku i pravnu podršku medijima trećeg sektora.

Mediji trećeg sektora su, umjesto na profit, orijentisani na zajednicu kojoj služe, te često imaju usko određenu publiku (etničke, starosne i druge grupe). Usvajanje deklaracije priznanje je važnosti uloge alternativnih medija, poniklih iz tradicije piratskih radio i tv stanica, u razvoju zajednice i interkulturalnom dijalogu.

Izvor: Media Network, CMFE