data-novinarstvo

Kako ovi statični i interaktivni grafički prikazi postaju i novi komunikacijski alati u odnosima sa javnošću.

Guardian ozbiljno shvata novinarstvo zasnovano na bazama podataka. Oni prikupljaju setove podataka koji su intresantni za novinarstvo, mijenjaju njihov format i objavljuju ih na svom Data Blogu.
Subscribe to RSS - data-novinarstvo