digitalna dividenda

Završena digitalizacija u Srbiji

Srbija od 7.6. 2015. godine u potpunosti digitalizovana.

Snijeg na ekranu nakon 17. juna

O posljedicama neprelaženja na digitalno emitovanje u BiH nakon konačnog roka.

Subscribe to RSS - digitalna dividenda