ejc

Press Released: Globalna debata o medijskim izazovima

Press Release je globalna platforma za raspravu o izazovima s kojima se danas suočavaju mediji.

Organizacija European Journalism Centre (EJC) najavljuje objavljivanje sveobuhvatnog priručnika za verifikaciju informacija u kriznim situacijama.

Subscribe to RSS - ejc