etički kodeks

Hrvatska: Jutarnji i Večernji sa identičnim naslovnicama

Dva vodeća dnevna lista u Hrvatskoj izašla su jutros s identičnom naslovnicom.

Projekat "Build Your Own Ethics Code"

Individualni etički kodeksi zasnivaju se na osnovama profesionalnog novinarstva ali je ostatak prilagođen potrebama novinara.

Kako Savet za štampu može da ima posebno važnu ulogu kada je poljuljan autoritet sudstva, kao što je to slučaj u Srbiji?

Gde prestaje govor mržnje a počinje ograničenje slobode izražavanja? Kada su novinari i mediji odgovorni za govor mržnje? Primeri iz evropske i sudske prakse u regionu.

Subscribe to RSS - etički kodeks