Internet

U protekloj deceniji novinarski zanat je doživio mnogo više promjena nego u bilo kojoj prethodnoj. Hajde da ih rezimiramo.
Kako su dva dokumentaristička projekta, pokrenuta isključivo na internetu, postigla ono što televizija nije mogla.
Neke informacije koje vaše vlasti kriju dostupne su preko sajtova stranih institucija. Pregledamo takve izvore.
Guardian ozbiljno shvata novinarstvo zasnovano na bazama podataka. Oni prikupljaju setove podataka koji su intresantni za novinarstvo, mijenjaju njihov format i objavljuju ih na svom Data Blogu.
Vještine analiziranja baza podataka dostupnih na webu postaju sastavni dio novinarstva. Kako se složena obrada podataka kombinuje sa starim dobrim pričanjem priče?
Hoćemo li postati pametniji ili sretniji što nam se ponuda TV kanala tako radikalno umnogostručila, što online možemo čitati vijesti odakle god hoćemo? Komentar Namika Kabila.
Ako na bilo koji način učestvujete u objavljivanju sadržaja na webu, vrijeme je da naučite da prepoznate, ako ne i koristite novi „jezik“ weba.
"Volim...smirenost, autoritet, ljekovitost dnevne štampe, koja me neće odvući u nešto potpuno trivijalno i bez smisla”, tvrdi Dave Eggers, poznati američki pisac, urednik i izdavač.
Autor dekonstruiše proces proizvodnje vijesti u online okruženju, definiše faze ovog procesa i predlaže da ideju obrnute piramide na webu zamijenimo 'dijamantom'.
Google je objavio mapu koja pokazuje koliko često su vlade različitih zemalja tražile uklanjanje određenih online sadržaja ili odavanje podataka korisnika.

Pages

Subscribe to RSS - Internet