izbori 2018

Mediji u predizbornoj kampanji izvještavali pristrasno

Kvalitativna analiza podataka dobijenih kroz monitoring medija pokazala je dva oblika medijske pristrasnosti prema političkim subjektima.

(Ne)informisani glasači

Po ulicama su posteri raznih veličina, na društvenim mrežama kampanje, ali se i dalje čini kako su građani neinformisani.

U prve dvije sedmice kampanje najviše medijskog prostora dobili aktuelni nosioci javnih funkcija

Naglašeno je kako javni servisi, posebno RTRS, moraju više pažnje posvetiti različitim političkim akterima, a ne samo partijama i kanadidatima na vlasti.

Subscribe to RSS - izbori 2018