izvještavanje o EU

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja o načinima na koje mediji u regionu izvještavaju o evropskim temama.

Iako je kvalitet medijskog izvještavanja o EU u BiH zadovoljavajući, nedostaje analitičkog pristupa i polemičnosti, kao i redovnih izvještača iz Brisela.
Subscribe to RSS - izvještavanje o EU