medijska reprezentacija manjina

IPI izdao smjernice za izvještavanje o migracijama i manjinama

Međunarodni institut za štampu predstavio je novu publikaciju koja bi trebala pomoći novinarima i redakcijama koji se bave izvještavanjem o migracijama i pripadnicima manjinskih zajednica.

Mediacentar Sarajevo, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, objavio je zbirku istraživačkih tekstova pod naslovom: „Na marginama: Manjine i mediji u jugoistočnoj Evropi“.
Subscribe to RSS - medijska reprezentacija manjina