Međunarodni institut za štampu izdao smjernice za izvještavanje o migracijama i manjinama

IPI izdao smjernice za izvještavanje o migracijama i manjinama

Međunarodni institut za štampu izdao smjernice za izvještavanje o migracijama i manjinama

Uz smjernice, kreirana i interaktivna online mapa najboljih praksi.
 
Foto: Screenshot/IPI
 
Međunarodni institut za štampu predstavio je novu publikaciju koja bi trebala pomoći novinarima i redakcijama koji se bave izvještavanjem o migracijama i pripadnicima manjinskih zajednica.
 
"Izvještavanje o migracijama i manjinama – Pristup i smjernice" daje odgovore na neka od najčešćih pitanja novinara koji pokrivaju teme migracija. Publikacija je podijeljena na nekoliko oblasti i tretira pitanja migracija, etničkih i religijskih manjina i muslimanskih, jevrejskih i romskih zajednica.
 
"Ove smjernice nastoje ohrabriti medijsko izvještavanje koje se suočava sa stereotipima i uvodi nijanse i kontekst u izvještavanju o migrantima i manjinama", navodi se u uvodnom dijelu publikacije.
 
Pored publikacije, u sklopu projekta "Respect Words", kreirana je i interaktivna online mapa najboljih praksi u Evropi, kako bi se skrenula pažnja na pozitivne inicijative u oblasti novinarstva, kulture i integracije u odnosu na migracije i manjine.
 
U projekat je uključeno osam partnera - Civil Radio (Mađarska), IPI (Austrija), Near FM (Irska), Radio Dreyeckland (Njemačka), Radio Popolare (Italija), Radio Študent (Slovenija) i EMA-RTV (Španija).
 
Izvor: IPI