oprema za video novinarstvo

Video novinarstvo (1)

Svako ko u džepu ima mobilni telefon novije generacije, ima i mogućnost da slikom i tonom izvještava o događaju u trenutku njegovog dešavanja. Ipak, i video novinarstvo slijedi neka pravila.

Subscribe to RSS - oprema za video novinarstvo