prava žena

Grupa uposlenika BBC-a traže objavljivanje svih plata i beneficija

Oko 250 uposlenika britanskog javnog servisa traži od kompanije da javno obznani pojedinačne plate i beneficije, nakon optužbi o nejednakim kompenzacijama muškarcima i ženama.

U sedmici prije održavanja lokalnih izbora donosimo reakcije na inicijativu Miss Izbora 2012.

Subscribe to RSS - prava žena