print

Poynter: Zbog koronavirusa zatvoreno više od 70 lokalnih redakcija širom Amerike

Među zatvorenim redakcijama su i one koje su često jedini izvor u malim mjestima i starije od 100 godina.

SAD: Skoro polovina čitalaca oslanja se samo na printano izdanje novina

Iako je priča o nestanku printanih izdanja i konačnom kraju klasičnih novina sve učestalija, čini se da bar u Sjedinjenim Američkim državama 'papir' još uvijek ima svoje poklonike.

Subscribe to RSS - print