reputacija

Autori predstavljaju istraživanja i primjere kompanija čija je misija unapređenje i promovisanje standarda korporativne društvene odgovornosti koji štite interese javnosti.
Autor izlaže pregled literature koja se bavi tematikom koncepta reputacije i, na osnovu toga, gradi način pristupanja tom konceptu koji bi trebao biti od pomoći stručnjacima za komunikaciju.
Povjerenje je oduvijek ključni faktor za uspješne PR prakse. Svrha ovog teksta je da pruži pregled stručne i komercijalne literature na temu povjerenja, naročito u odnosu na efikasne prakse PR-a.
Subscribe to RSS - reputacija