selefije

Selefije u BiH: U medijskim izvještajima se ne pravi razlika između selefija i terorista

Analiza medijskog izvještavanja o selefijama u BiH dio je publikacije Srđana Puhala.

Subscribe to RSS - selefije