Objavljeni tekstovi na MC_online:

Srđan Puhalo 07/11/2016
Analiza medijskog izvještavanja o selefijama u BiH dio je publikacije Srđana Puhala, koji je uradio sociopsihološku studiju u kojoj je dao priliku selefijama da kažu ko su i šta su, građanima da kažu...
Srđan Puhalo 30/03/2016
Mediji su okrenuti političarima, nevladine organizacije donatorima, a građani o svemu neinformisani.Tek oko pet posto građana dobro zna šta radi nevladin sektor. Informisanost građana o radu NVO nije...