suočavanje s prošlošću

Re(de)konstrukcija bošnjačkog identiteta

„Kritika bosanskog uma“ bavi se kolektivnim imaginarijem Muslimana Bošnjaka za stvaranje predodžbi o svijetu koji ih okružuje.

Subscribe to RSS - suočavanje s prošlošću