Timoti Bajford

Timothy John Byford - Moja sjećanja

"Jučer su sahranili Baju. Nisam uspio dobaciti do Beograda, a volio bih da jesam, žao mi."

Timoti Bajford- Slavlje života

Na dan kada ovaj tekst bude objavljen Timoti Džon Bajford će biti sahranjen u Beogradu.

Subscribe to RSS - Timoti Bajford