treći sektor

Vijeće ministara Vijeća Europe usvojilo je deklaraciju o ulozi medija trećeg sektora u kulturnoj integraciji i interkulturalnom dijalogu.
Europski parlament je na sastanku u Briselu usvojio preporuke za podršku medijima trećeg sektora u cilju podsticanja pluralizma i kulturne različitosti u Europi.
Subscribe to RSS - treći sektor