trgovina ljudima

Kako izbjeći profesionalnu katastrofu, tako čestu u izvještavanju o trgovini ženama? Kako ne postati policijski glasnogovornik i ne nauditi žrtvama?
Žrtvu treba razumjeti, ne sažaljevati. Ako bi priča mogla ugroziti žrtvu, obaveza novinara je da takvu priču ne objavi. Ponekad od postupaka novinara doslovno ovisi život te osobe.
Kako se novinarskim greškama uništava priča na temu trgovine ženama, a žrtve nanovo žrtvuju.
Autor predlaže dio mogućih tema u okviru fenomena trgovine ljudima, čak i ako ne postoji povod za priču o konkretnom slučaju.
Subscribe to RSS - trgovina ljudima