Vijeće Europe

Debata "Democracy Caffe" posvećena govoru mržnje na internetu održana je u sklopu šestog dana Sarajevo Film Festivala.

Vijeće ministara Vijeća Europe usvojilo je deklaraciju o ulozi medija trećeg sektora u kulturnoj integraciji i interkulturalnom dijalogu.
Subscribe to RSS - Vijeće Europe