World Wide Web

World Wide Web obilježava 30 godina postojanja

Izumitelj web-a, Tim Berners-Lee, osvrnuo se na to kako je ta mreža mijenjala svijet i koliko je važno da je poboljšamo da služi čovječanstvu.

Subscribe to RSS - World Wide Web