zabrana

Irak zabranio medijima da koriste izraz "homoseksualnost"

Nova direktiva nalaže medijima da koriste "seksualna devijantnost" umjesto homoseksualnost.

Rusija zabranila Instagram

Osamdeset miliona Rusa ostalo uskraćeno za konekciju sa prijateljima i porodicom koji se nalaze van te zemlje.

Subscribe to RSS - zabrana